Odznaka Honorowa Świadek Historii
Order Odrodzenia Polski - Krzyż Kawalerski

Janina Marciak-Kozłowska
z Ziemi Jarosławskiej
Świadek Historii, Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta

Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich

Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich, Wydawnictwo BUK, Białystok 2013 (Praca zbiorowa, s.564) Dedykowana: W hołdzie Tym, którzy w styczniu 1863 roku stanęli do walki o wolność Ojczyzny. W 150. Rocznicę Powstania Styczniowego.


Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich - okładka 1
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich - okładka 2
Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Kalendarium dziejów Ziem Kresowych i Galicji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Losy Polaków pod zaborami austriackim i rosyjskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
I. Obrońcy Ojczyzny, Mężowie Stanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
1. Tomasz Bereza
    Wincenty Witos (1874-1945) z Wierzchosławic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
2. Wiesław Jan Wysocki
    Generał broni Władysław Eugeniusz Sikorski (1881-1943) z Tuszowa Narodowego k. Mielca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
3. Janusz Gmitruk
    Maciej Rataj (1884-1940) z Chłopów k. Lwowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
4. Wiesław Jan Wysocki
    Marszałek Edward Śmigły-Rydz (1886-1941) z Brzeżan na Podolu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
5. Renata Pawlikowska
    Generał dywizji Franciszek Kleeberg (1888-1941) z Tarnopola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
6. Jerzy Majka
    Generał broni Stanisław Maczek (1892-1994) ze Szczerca k. Lwowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
7. Krzysztof A. Tochman
    Generał brygady Stanisław Franciszek Sosabowski (1892-1967) ze Stanisławowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
8. Anna Zechenter
    Generał dywizji Tadeusz Komorowski „Bór" (1895-1966) z Trembowli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93
9. Anna Zechenter
    Generał brygady Leopold Okulicki (1898-1946) z Bratucic k. Bochni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101
II. Artyści, poeci, uczeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
1. Iwona Swierżewska
    Juliusz Słowacki (1809-1849) z Krzemieńca nad Ikwą na Wołyniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115
2. Piotr Czartoryski-Sziler
    Ignacy Łukasiewicz (1822-1882) z Zadusznik k. Tarnowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123
3. Wacław Pyczek
    Kornel Ujejski (1823-1897) z Beremian k. Jazlowca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129
4. Elżbieta Matyaszewska
    Artur Grottger (1837-1867) z Ottynowic k. Lwowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137
5. Elżbieta Matyaszewska
    Jan Matejko (1838-1893) z Krakowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159
6. Alicja Rafalska-Łasocha
    Zygmunt Florenty Wróblewski (1845-1888) z Krakowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
177
7. Alicja Rafalska-Łasocha
    Karol Stanisław Olszewski (1846-1915) z Broniszowa k. Ropczyc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
187
8. Piotr Czartoryski-Sziler
    Władysław Bełza (1847-1913) ze Lwowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
199
9. Justyna Szombara
    Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) z Kuryłówki na Podolu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
205
10. Paweł Skrzydlewski
      Feliks Karol Koneczny (1862 -1949) z Krakowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
217
11. Wojciech Kaczmarek
      Stanisław Wyspiański (1869-1907) z Krakowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
225
12. Mirosław Kozłowski
      Marian Smoluchowski (1872-1917) ze Lwowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
239
13. Monika Florek-Mostowska
      Kornel Makuszyński (1884-1953) ze Stryja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
249
14. Wojciech Kaczmarek
      Stanisław Pigoń (1885-1968) z Komborni k. Jasła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
255
15. Monika Waksmundzka-Hajnos
      Stefan Banach (1892-1945) z Krakowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
261
16. Janina Marciak-Kozłowska
      Kazimierz Pelczar (1894-1943) z Truskawca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
273
17. Waldemar Smaszcz
      Kazimierz Wierzyński (1894-1969) z Drohobycza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
279
18. Monika Waksmundzka-Hajnos
      Andrzej Waksmundzki (1910-1998) z Waksmunda k. Nowego Targu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
287
19. Ks. Krzysztof Maj
      Antoni Kępiński (1918-1972) z Doliny, woj. stanisławowskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
297
20. Janina Marciak-Kozłowska
      Profesorowie lwowscy rozstrzelani przez Niemców na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie w lipcu
      1941 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
305
III. Bohaterscy Świadkowie Ewangelii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311
1. Ks. Artur Kardas CR
    Aleksander Jełowicki (1804-1877) z Hubnika k. Winnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
313
2. Piotr Czartoryski-Sziler
    Karol Bołoz-Antoniewicz (1807-1852) ze Lwowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
321
3. S. Teresa Antonietta Frącek RM
    Św. Zygmunt Szczęsny Feliński (1822-1895) z Wojutyna k. Łucka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
327
4. Ks. Kazimierz Wojtowicz CR
    Bł. Marcelina Darowska z Kotowiczów (1827-1911) z Szulak na Kijowszczyźnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
337
5. Ks. Witold Jedynak
    Św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924) z Korczyny k. Krosna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
347
6. Zbigniew Zagajewski
    Bł. Ks. Bronisław Markiewicz (1842-1912) z Pruchnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
357
7. Grzegorz Chajko
    Św. ks. Zygmunt Gorazdowski (1845-1920) z Sanoka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
367
8. Bogdan Rafał Siwiec CFA
    Adam Chmielowski, Św. Brat Albert (1845-1916) z Igołomii k. Krakowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
373
9. Grzegorz Chajko
    Św. Józef Bilczewski (1860-1923) z Wilamowic n. Sołą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
383
10. Małgorzata Krupecka USJK
      Św. Urszula, Julia hr. Ledóchowska (1865-1939) z Lipnicy k. Bochni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
391
11. Ks. Jacek Urban
      Kardynał Adam Stefan Sapieha (1867-1951) z Krasiczyna k. Przemyśla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
399
12. Ks. Stanisław Jamrozek
      Bł. ks. Jan Wojciech Balicki (1869-1948) ze Staromieścia (Rzeszów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
407
13. Ewa Leniart
      Bł. Ks. Władysław Findysz (1907-1964) z Krościenka Niżnego k. Krosna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
413
14. Wiesław Jan Wysocki
      Ks. Prałat Zdzisław Jastrzębiec-Peszkowski (1918-2007) z Sanoka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
417
15. Zofia Józefa Zdybicka USJK
      Karol Wojtyła, Papież Jan Paweł II (1920-2005) z Wadowic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
423
16. Zofia Józefa Zdybicka USJK
      Mieczysław Albert Krąpiec (1921-2008) z Berezowicy Małej k. Zbaraża . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
445
17. Ks. Andrzej Garbarz
      Abp Ignacy Tokarczuk (1918-2012) z Łubianek Wyżnych k. Zbaraża . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
453
18. Mateusz Szpytma
      Rodzina Ulmów z Markowej Józef i Wiktoria oraz ich dzieci Stanisława, Barbara, Władysław,
      Franciszek, Antoni, Maria i nienarodzone zamordowani przez Niemców 24 III 1944 r.
      za ukrywanie Żydów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
461
Aneks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .469
Spis Aneksów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .470
Noty o autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .556

O KSIĄŻKACH Z SERII „WIELCY POLACY”

Po II wojnie światowej słowo KRESY wymazywano z naszej narodowej pamięci prawie przez pół wieku. Kultura kresowa została skazana na zapomnienie. Nazwy miast kresowych (Lwów, Wilno, Stanisławów) nie mogły się pojawiać w słowie pisanym. Urodzeni w II Rzeczypospolitej, na ziemiach, które na mocy decyzji jałtańskich do nas nie powróciły, w dowodach osobistych mieli napisane: „urodzony w ZSRR". Kresowian, którzy zamieszkali po II wojnie światowej, pozachodniej stronie Bugu propaganda komunistyczna nazywała „repatriantami". Repatriacja to powrót do Ojczyzny. Tymczasem Kresowianie Ojczyzny nie opuścili. To Stalin przesunął granice Polski do Bugu, wcielając KRESY do ZSRR. A jednak nie udało się. KRESY zaczęły mówić o sobie. Pamięć o KRESACH przetrwała i powraca w różnych formach. Dowodem na to są chociażby piękne albumy wydawane przez cenione oficyny wydawnicze. Prezentują one kościoły, pałace, dwory, klasztory, uniwersytety, biblioteki, które tam powstały i są świadectwem europejskiej cywilizacji chrześcijańskiej, ukształtowanej na tych ziemiach w czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Wygnańcy z Kresów organi- zują zjazdy, odsłaniają tablice pamiątkowe. Powstają stowarzyszenia i fundacje sprawujące opiekę nad Polakami, którzy pozostali na Wschodzie i nad miejscami pamięci narodowej na KRESACH. Warto zauważyć, że KRESY, to swoisty genius loci. Ziemia ta wydała wielu poetów, pisarzy, malarzy, polityków, mężów stanu, uczonych i bohaterów narodowych. Wielu urodzonych na tej ziemi, to święci. Ludzie KRESÓW mieli w sobie wyjątkową żywotność, byli aktywni, ciekawi, ambitni i dumni. Kochali Ziemię Ojczystą, tworzyli cudowną społeczność. Młode pokolenie Polaków, nie z własnej winy, tak mało o Nich wie. A ich dorobek, to wielki wkład nie tylko w kulturę narodową, ale również w całą cywilizację łacińską. Ich nazwiska powinny być przedmiotem naszej dumy i podziwu innych narodów. Aby tak się stało, musimy ich bliżej poznać. Oto cel tej książki